இன்சைட் லேண்டரின் 1 ஆவது ஆண்டுவிழா


Mars-iversary

2018 நவம்பர் 26 ஆம் தேதிதான் நாசாவின் இன்சைட் லேண்டர் முதன் முதலில் செவ்வாயில் காலடி எடுத்து வைத்தது. இப்போது ஒரு வருடம் முடிந்த நிலையில் இதனை நாசாவில் இருப்பவர்கள் Mars-iversary என்று கொண்டாடி வருகின்றனர்.

First Celebration of Insight Lander Touch down

முதன் முதலில் செவ்வாயில் Elysium Planitia. என்று பெயரிடப்பட்ட தரைப்பகுதியில் இரங்கியவுடன் எடுத்த புகைப்படம் தான் நீங்கள் மேலே பார்க்கிறீர்கள்.

1/2 பாதி காலம்

ஆனால் இந்த செய்தியை பலரும் கொண்டாடி வந்தாலும். சற்று சோகமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த லேண்டருக்கு நாசா தரப்பில் வைத்த கால அளவு 2 வருடங்கள் மட்டுமே. அதிலும் பாதி காலத்தினை இது கடந்து விட்டது.

வெற்றியும் தோல்வியும்

இன்சைட் லேண்டர் அனுப்பிய இரண்டு நோக்கங்களில் ஒன்று சிறந்த முறையில் செயல் பட்டு விட்டது ஆனால் மற்றொன்று தான் சற்று சரியாக செயல் படவில்லை.
ஆம் இன்சைட் லேண்டரின் “ஹீட் புரோப்” அதாவது கிரகத்தின் உள்சார்ந்த வெப்பநிலையினை ஆராயும் குச்சி போன்ற அமைப்புக்கு பெயர்தான் Heat Probe , ஆனால் இது அவ்வளவாக வேலை செய்தது போண்று தெரியவில்லை.
நிலநடுக்கம்,
செவ்வாயில் சப்தங்கள்,
முதல் படம்

Post a Comment

Previous Post Next Post