சந்திராயன் 2 விண்ணில் செலுத்தப்படும் நாள் !! அறிவிக்கப்பட்டது| என்னென்ன உபகரணங்கள் கொண்டு செல்கிறது??

உலகமே எதிர்பார்த்து இருந்த சந்திராயன் 2 விண்கலம் வின்னில் ஏவும் நிகழ்வானது வருகின்ற ஜூலை மாதம் 15 ஆம் தேதி அதிகாலை 2.51 மணிக்கு என்று குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் மிகவும் எதிர்பார்ப்புக்கு உட்பட்ட இந்த விண்வெளி பயனமானது மூன்று விதமான கருவிகளை நிலவிற்கு கொண்டு செல்கிறது.

ஆர்பிட்டர் , லேண்டர் மற்றும் ரோவர் – மொத்தமாக இந்த சந்திராயன் 2ன் எடையானது 3.8 டன் எடை உள்ளதாகும்

இதில் ரோவர் வெறும் 27 கிலோ தான். லேண்டரானது 1.4டன் எடையுடையது, இதை இரண்டையும் சுமந்து செல்லும் ஆர்பிட்டரானது 2.4டன் எடையுடையது , ஆக மொத்தம் 3.8 டன் எடை கொண்டது இந்த சந்திரயான் 2 விண்கலம்

லேண்டரின் பெயர் – விக்ரம் என்றும் ரோவரின் பெயர் பிரக்யான் என்றும் வைத்துள்ளனர். அது மட்டுமில்லாமல் ,, இந்த விண்கலமானது அங்கு பல பறிசோதனைகளை செய்ய இருக்கிறது.

Payloads of the Mission:

இப்போது என்னென்ன பொருட்களை கொண்டு செல்கிறது என பார்ப்போம்

In Orbiter ஆர்பிட்டரில் இருக்கும் உபகரணங்கள்

 • Terrain Mapping Camera 2 (TMC 2)
 • Chandrayaan 2 Large Area Soft X-ray Spectrometer (CLASS)
 • Solar X-ray Monitor (XSM)
 • Orbiter High Resolution Camera(OHRC)
 • Imaging IR Spectrometer (IIRS)
 • Dual Frequency Synthetic Aperture Radar (SAR)
 • Chandrayaan 2 Atmospheric Compositional Explorer 2

In Vikram Lander விக்ரம் லேண்டரின் உள்ள கருவிகள்

 • Radio Anatomy of Moon Bound Hypersensitive ionosphere and Atmosphere (RAMBHA)
 • Chandra’s Surface Thermo-physical Experiment
 • Instument for Lunar Seismic Activity

In Pragyaan Rover பிரக்யான் என்ற ரோவரில் உள்ள உபகரணம்

 • Alpha Particle X-ray Spectrometer
 • Laser Induced Breakdown Spectroscope

சும்மா ஒப்புக்கு சப்பா

நாசா தந்த ரெட்ரோ ரெஃப்லெக்டர் (LRA) Laser Retroreflector Array

Post a Comment

Previous Post Next Post