சூரிய கிரகணம் | Solar Eclipse Facts & Info Tamil

சூரிய கிரகனம் என்பது ஒரு இயற்கையான நிகழ்வாகும். அதாவது நமது நிலவான சந்திரனானது தானாகவே சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் வரும் நிகழ்வு.

உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் எழும். அது என்னன்னா? நமது சந்திரனானது மாதாமாதம் தான் நமது பூமியை சுற்றிவருகிரது. அப்போ இந்தமாதிரி சூரிய கிரகணம் மாதத்திற்கு ஒரு முறை வராதா? என்பது தான் அந்த கேள்வி.!!!.???!!!

இந்த நிகழ்வானது சாதாரனமாக நிகழ்ந்து விடாது மாறாக நமது சந்திரணானது நமது பூமியை சுமார் 5முதல் 15 டிகிரி வரை சற்றி சாய்ந்த கோணத்தில் சுற்றிவருகிறது அப்படி இருக்கையில் நமக்கும் , அதாவது பூமிக்கும் , சூரியனுக்கும், மற்றும் சந்திரணுக்கும் ஒரு நேர்கோடு என்பது வருடத்தில் ஒரு முறையோ அல்லது இரண்டு முறையோதான் நடக்கும். இதனால் தான் இது மிகவும் அரிதான ஒரு நிகழ்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது. கீழே உள்ள வீடியோ வை பார்க்கவும்.

(ஒரு சில சமயங்களில் நம்மால் வருடத்தில் 5 முறை கூட பார்க்க முடியும்)

fact

வகைகள்

அனைத்து சூரிய கிரகணங்களும்

இவற்றினை நாம் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம்

  • Total solar Eclipse
  • Annular Solar Eclipse
  • Partial Solar Eclipse

Total Solar Eclipse (முழு சூரிய கிரகணம்)

இந்த வகை கிரகனங்கள் மிகவும் மிகவும் அரிதானவை. இனிமேல் நாம் இது போன்ற முழு சூரிய கிரகனகளை பார்த்திடாமல் கூட போக வாய்ப்பு இருக்கிறது. நமது நிலவானது சூரியனை விட 400 மடங்கு சிறியது ஆனால் சூரியனோ 400 மடங்கு அதிக தொலைவில் உள்ளது எனவே தற்செயலாகவே இந்த முழு கிரகணங்கள் நடந்து விடுகிறது. அந்த முழு கிரகனத்தின் போது நமக்கு சூரியன் ஒரு பிரகாசமான பகுதி மட்டும் தெரியும் , சூரியனின் எந்த பகுதியும் தெரியாது கீழுள்ள படத்தினை பார்க்கவும்

அன்னுலார் சூரிய கிரகணம்

இந்த சூரியகிரகனம் முழு சூரியகிரகனத்தினை போன்றதே ஆனால் இந்த வகை கிரகனமானது . சந்திரனின், தொலைவு சற்றி அதிகமாக இருப்பதால் , அதனால் முழுமையாக சூரியனை மறைக்க முடியாது. அதனால் பார்க்கும் போது நமக்கு சூரியனின் வெளிபகுதி வட்டம் போன்று காணப்படும். இதனை “அன்னுலார் சூரிய கிரகனம் ” என்பர்

Partial Solar eclipse

இந்த நிகழ்வின் போது நிலவு சூரியனை கடந்து செல்லும் அவ்வளவுதான். அதனால் சரியாக சூரியனை மறைக்க முடியாது. அதனால் சூரியனின் பல பகுதிகள் நமக்கு தெளிவாக தெரியும். பார்ப்பதற்கு நிலவினை போல் சூரியன் தெரியும்,

இந்த சூரிய கிரகனங்களை நம்மாள் மிகச்சரியாக கணிக்க முடியாது ஆனால் ஒரு சில காலங்களை கூற முடியும் உதாரனமாக இந்த் ஆண்டில் இந்த மாதத்தில் வரலாம். என்று. மாறாக இந்த நாள் இந்த தேதி என்று கூறிவிட முடியாது. அது போன்று யூகிக்கப்பட்ட சில கிரகன நிகழ்வுகளை தான் நீங்கள் கீழுல்ல படத்தில் பார்க்கிறீர்கள்

2022 வரை யுள்ள சூரிய கிரகன குறிப்புகள்

Video

Post a Comment

Previous Post Next Post