கெப்ளர் தொலைநோக்கி கண்டறிந்த வித்தியாசமான 7 எக்ஸோ கிரகங்கள்

ஆரம்பம்:

மார்ச் 2009 ஆண்டு பூமிமாதிரி அளவில் ஒத்த கிரகங்களை கண்டறியும் முயற்சியில் விண்ணில் அனுப்பப்பட்டதுதான் இந்த கெப்ளர் விண்வெளி தொலைநோக்கி திட்டம். 1 வருடத்திற்கு மட்டுமே திட்ட மிட்டு இந்த தொலைநோக்கி அனுப்பப்பட்டது. ஆனால் இதன் அதீத திறமையாள் இது 9 வருடங்கள் வின்ணில் நின்று நம் மனதிலு நீங்கா இடம் பிடித்தது.

கைரோ கருவி பழுது:

சில மாதங்களுக்கு முன் மிகவும் பிரபல் தொலைநோக்கியான “ஹப்புள்” மற்றும் “சந்திரா” தொலைநோக்கிகள் சந்தித்த அதே “சமநிலைபடுத்தும் சாதனம் ” பழுதினை கெப்ளரும் சந்தித்தது, 2013 ஆம் ஆண்டு, ஆம் கெப்ளர் தொலைநோக்கியில் இருந்த 4 கைரோஸ்கோப்பில் 2 ஆவது செயலிலந்தது. அதன் பிறகு என்ன ஆகுமே என பலரும் பயந்த நிலையில். மீத மிருந்த 2 சமநிலைப்படுத்தும் கருவிகளின் உதவியேடு இது. 2018 வரை நீடித்து இருந்தது.

இலக்கு:

இந்த கெப்ளர் தொலைநோக்கியானது “சிக்னஸ்” “Cygnus Constellation” விண்மீன் திரள் பகுதியில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டும் பார்க்குமாரு நிறுத்தப்பட்டது. இதில் தான் இந்த சிறிய பரப்பில் தான் இந்த தொலைநோக்கி சுமார் 1,50,000 மேற்பட்ட நட்சத்திரங்களை கண்டறிந்தது. மேலும் அதனை சுற்றிவரும் பூமிமாதிரி கிரகங்களையும் கண்டறிந்தது.

Kepler-10b

இந்த கிரகம் தான் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட முதல் பாறைபகுதி கொண்ட கிரகம். அதாவது “ராக்கி கோர்” இதனை அறிவியலாலர்கள் கெப்ளரின் தகவளின் அடிப்படையில் ஜனவரி 2011 ஆம் ஆண்டு கண்டறிந்தனர். இது மிகுந்த வெப்பமான கிரகம் என்றும். மேலும் இது பூமியை போல 1.4 மடங்கு பெரிய கிரகமாகவும் இருக்கிறது. இந்த கெப்ளர்-10பி என்ற கிரகமானது சுமார் 560 ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது.

kepler-16b

இதனை முதல் கார்டூர் கிரகம் என்று கூறுவார்கள்.முதன் முதலில் தனது வானத்தில் 2 நட்சத்திரங்களை கொண்ட ஒரு கிரகம் இது தான். அதாவது நீங்கள் அந்த கிரகத்திலிருந்து வானத்தினை பார்க்கும் போது 2 நட்சத்திரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். மேலும் இது ஒரு வாயு அரக்கன். இந்த கிரகம் செப்டம்பர் 2011 ஆம் ஆண்டு கண்டரியப்பட்டது.

kepler-20e

இந்த கிரகம் தான் நமது சூரியகுடும்பத்திற்கு அப்பால் நமக்கு கிடைத்த சிறிய கிரகம் அதாவது பூமியை விட சிறிய கிரகம். இது நமது பூமியின் அளவில் 0.87 சதவீதம் மட்டும் தான் உள்ளது. இதன் அருகில் இன்னொரு கிரகமும் இருக்கு அதுவும் கிட்டதட்ட பூமியில் அளவில் 1.03 மடங்கு இருக்கும். (பெரியது). இவை இரண்டுமே டிசம்பர் 2011 ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்டது.

மேலும் 4 கிரகங்களை அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

Post a Comment

Previous Post Next Post