2019 இந்த வருடத்தின் நடக்க இருக்கும் விண்வெளி நிகழ்வுகள் சில

இந்த வருடத்தின் ஒரு சில முக்கிய விண்வெளி நிகழ்வுகள் பற்றி பார்ப்போம்:

ஜனவர் 21: (முழு சந்திர கிரகனம்)

வருகின்ற ஜனவர் 21 ஆம் தேதி நமது பூமியின் நிழலானது நிலவின் மீது முழுமையாக படும் அப்போது இதனை முழு சந்திர கிரகனம் என்று அழைப்பர். இந்த சந்திர கிரகணமானது சுமார் 1 மணி நேரம் 2 நிமிடங்கள் நீடிக்கும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வினை இந்தியாவில் காணமுடியாது இது மேற்கு ஐரோப்பா ஆப்ரிக்கா, வடக்கு மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் மட்டுமே தெரியும். நிலவு சூரியனின் தொடர்பை இழப்பதால் சிறிது சிவந்த நிறத்தில் தெரியும் இதனை “பிளட் மூன்” என்றும் கூறுவர்.மேலும் இந்த நிகழ்வானது பெரிஜி என்ற ஒரு மிகவும் குறுகித தூரத்தில் அமைவதால் நமது கண்களுக்கு இது மிகவும் பெரியதாக தெரியும் இதனை “சூப்பர் மூன்” என்றும் கூறுவர். இது போன்று இந்த வருடம் 3 நிகழ்வுகள் வர உள்ளது.

சூப்பர் மூன் : ஜனவரி 21 , பிப்ரவரி 19, மார்ச் 21

இந்த சூப்பர் மூன் என்ற நிகழ்வானது ஒரு முழு நிலவு மிகவும் அருகில் இருக்கும் படி தோன்றும் இதனை சூப்பர் மூன் என்பார்கள் இந்த தருனங்களில் நிலவு நம் கண்களுக்கு 15-30% பெரியதாக தோன்றும்.

செவ்வால்- யுரேனஸ் அருகில் அமைவது.: பிப்ரவரி 13

இது ஒரு அறிய வானியல் நிகழ்வு. அதாவது நீங்கள் விண்ணில் நிலவினை பார்க்கும் போது அதனருகில் உங்களுக்கு யுரேனஸ் கிரகம் தெரியும். பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்குறது போல் தெரியும். முடிந்தால் நீங்கள் உங்கள் காலண்டரில் குறித்துக்கொள்ளுங்கள்.

புதன் கிரகம் சூரியனை கடக்கும் நிகழ்வு: நவம்பர் 11

இதனை “மெரிகுரி டிரான்சிட்” என்று அழைப்பர். இந்த 21 ஆம் நூற்றாண்டில் மொத்தமே 14 முறைதான் இந்த டிரான்சில் நடப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும் அதில் இது ஒன்று இந்த நிகழ்வும் நவம்பர் 11 ஆம் நாள் நடக்க இருக்கிறது. இந்த நிகழ்வு கிட்டதட்ட 4 மணிநேரம் 29 நிமிடங்கள் நமக்கு தொலைநோக்கிமூலம் பார்த்தால் தெரியும்,

ஜமினாய்டு விண்வீழ் பொழிவு: 12-16 December

இந்த நிகழ்வு 3200 பாந்தான்(3200 Phaethon) என்ற ஒரு விண்கல் நமது கிரகத்திற்கு அருகில் கடப்பதால் உண்டாகும் சிறிய சிறிய கற்கள் நமது வளிமண்டலத்தில் விழும் அது பார்ப்பதற்கு அழகான ஒரு நிகழ்வாக தெரியும். இந்த விண்கல்லானது 3 கி.மீ அகலம் உடையது என்றும். ஒவ்வொரு 3.3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இது சூரியனை சுற்றி வருகிறது என்றும் கண்டறிந்துள்ளனர். மேலும் விண்வீழ் பொழிவின் போது மணிக்கு சுமார் 100 கற்கள் என்ற வீதத்தில் விழும் என்றும் கூறுகிறார்கள்.

Post a Comment

Previous Post Next Post