பூமி மாதிரி வித்தியாசமான கெப்ளர் கிரகங்கள்- பகுதி 2

நாம் போன பதிவில் கெப்ளர் விண்வெளி தொலைநோக்கி மூலமாக கண்டு பிடிக்கப்பட்ட எக்ஸோ பிளானட்கள் கெப்ளர்-10பி, கெப்ளர்-16பி, கெப்ளர்-20இ, பற்றி பார்த்து இருப்போம் இப்போது அதற்கு அடுத்து உள்ள மூன்று கிரகங்களை பார்ப்போம்.

கெப்ளர்-22b (முதல் ஹாபிடபுள் கிரகம்)

kepler 22b

உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம் தான் ஹாபிடபுள் கிரகம் என்பது. அதாவது ஒரு கிரகத்தில் இருக்கும் தண்ணீர் அதீத வெப்பத்தின் காரனமாக ஆவியும் ஆகாமல் அல்லது தொலைவில் அமைவதின் காரணமாக உறைந்தும் போகாமல் சூரியனினிடமிருந்து சரியான தொலைவில் அமைந்து தண்ணீரை திரவநிலையில் வைக்கும் தொலைவினையே “ஹாபிடபுள் சோன்” பகுதி என்று அழைப்பார்கள் அப்படி கண்டறியப்பட்ட முதல் வேற்று கிரகம் தான் இந்த கெப்ளர்-22b . இதனை அறிவியலாலர்கள் 2011 டிசம்பர் மாதம் கண்டறிந்து உலகுக்கு சொன்னனர். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிரகம் பூமியை போலவே 2.4 மடங்கு பெரிய கிரகம் என்றும் இது நமது சூரியனைபோன்ற ஒரு நட்சத்திரத்தினை சுற்றி வருகிறது என்றும் கண்டறிந்துள்ளனர்

கெப்ளர்-37b(மிகவும் சிறிய வேற்றுகிரகம்)

kepler 37 tamil

இந்த கிரகம் தான் நாம் கண்டறிந்த வேற்று சூரியனை சுற்றிவரும் கிரகங்களிலேயே மிகவும் சிறிய கிரகம். இதனை அறிவியலாலர்கள் பிப்ரவரி 2013 ஆம் ஆண்டு கண்டு பிடித்து உலகுக்கு சொன்னனர். இந்த கிரகமானது தனது நட்சத்திரத்தினை சுமார் 13 நாட்களுக்கு ஒருமுறை சுற்றிவருகிறது என்றும். இந்த கிரகத்தின் வெப்பநிலை 400 டிகிரி செல்சியல் எனவும் கூறினர். இது தான் சிறிய கிரகமாயிற்றே எவ்வளவு சிறியது என்று தெரியுமா? இது நமது நிலவினை விட சற்றி பெரியது.

கெப்ளர் -62e & f ( நீர் உயிரினங்கள் இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கும் கிரகம்)

Kepler 62 star systm

இப்போது நாம் கெப்ளர் 62 என்ற பெயரிடப்பட்ட சூரியனை சுற்றிவரும், முறையே நான் காவது மற்றும் ஐந்தாம் கிரகமான கெப்ளர்-62e கெப்ளர்-62f என்ற இரண்டு கிரகங்களை பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த 62இ என்ற கிரகமானது நமது பூமியை போன்று 1.6xமடங்கு பெரிய கிரகம என்றும். 62எஃப் என்ற கிரகமானது நமது பூமியை போன்று 1.4x மடங்கு பெரிய கிரகம் என்றும் கருதப்படுகிறது. இவை இரண்டுமே சுமார் 1200 ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் உள்ளன

சரி அடுத்த விண்வெளி பற்றிய செய்திகளுடன் நான் உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன். நன்றி

Read More :

Post a Comment

Previous Post Next Post