வெற்றிகரமாக வின்ணில் செலுத்தப்பட்ட ஜிசாட் 29

மிகுந்த எதிர்ப்பார்ப்புகளோடு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது ஜிசாட் 29 தொலைதொடர்பு செயற்க்கைகோள். பிரதியேக காட்சிகள் உங்களுக்காக

இதன் மூலமாக இந்தியாவின் வடக்கு பகுதிகளுக்கு அதாவது காஷ்மீர் , ஜம்மு போண்ற பகுதிகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கலாம் எனவும் நம்பப்படுகிறது.

https://www.pscp.tv/PIB_India/1eaJbOkndPqxX?t=3m22s

Twitter Update:

 

பிரதமரின் வாழ்த்து ஜிசாட் 29 வெற்றிக்காக

 

 

https://indianexpress.com/article/technology/science/gsat-launch-live-20-isro-rocket-gslv-mk-iii-sriharikota-5446366/?#liveblogstart

Post a Comment

Previous Post Next Post