பத்திரமாக தரையிரங்கியது மாஸ்கோட் லேண்டர் | MASCOT Lands Safely on Ryugu

பத்திரமாக தரையிரங்கியது “மாஸ்கோட்” லேண்டர்.  ஜப்பானிய விண்கலமான ஹயபுஸா 2 ஆனது . பூமியின் அருகில் இருக்கும் “ருயுகு” என்ற ஆஸ்டிராய்டை நோக்கி அதிலிருந்து மண்மாதிரிகளை எடுத்துவர சென்றது. அந்த விண்கலத்தில் 2 ரோவர்களும் 1 லேண்டரும் கூட இருந்தது.

அதன் இரண்டு ரோவர்களை  ஒரு வார்த்திற்கு முன்பு வெற்றிகரமாக “ருயுகு” ஆஸ்டிராய்டில் தரையிறக்கியது. அந்த விண்கலம். இப்போது, ஜென்மனியின் ஒரு லேண்டரான ” மாஸ்கோட்” லேண்டரையும் . வெற்றிகரமாக தரையிறக்கியுள்ளது 

lander

51 மீட்டர் தொலைவில் இருந்து இந்த லேண்டர் அந்த ஆஸ்டிராய்டின் மீது இறக்கிவிடப்பட்டுள்ளது மாஸ்கோட் என்றால்  Mobile Asteroid Surface Scout என்று அர்த்தம் இதன் முக்கிய பனியாக அந்த ஆஸ்டிராய்டில் உள்ள  தரைப்பகுதிகளின் ஆராய்சி மற்றும் அதன் படங்கள் . தாது பொருட்களின் கலவை. கனிம வளங்கள் போன்றவை ஆராயப்படும் என “மாஸ்கோட்” லேண்டரின் கண்கானிப்பு தலைவர் Tra-Mi Ho  கூறியுள்ளார். 

—>Source

Check My App

Read More Posts

Post a Comment

Previous Post Next Post