தோல்வியில் முடிந்த PSLV ன் செயற்கைகோல் லான்ச்

File Photo of PSLV Launch

ஆக்ஸ்ட்டு 31  ஆம் தேதி
இந்தியாவின் போலார் ஸாட்டிலைட் லான்ச் வெய்கிள் (Polar Satellite Launch Vehicle) ஆனது IRNSS 1H எனும் ஒரு வழிகாட்டும் செயற்கைகோளை (Navigation Satellite)  வின்வெளியில் நிறுவுவதற்காக. ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் உள்ள சதீஸ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து  ஏவப்பட்டது . ஆரம்ப கட்ட நிகழ்வுகள் சரியாக நடந்தன. ஆனால் கடைசியில். இரண்டாம் கட்ட ஸ்டேஜ் செபரேசனில் (Stage Separation)  அது தோல்வியுற்றது. அதாவது. வட்டபாதையில் கழட்டி விட வேண்டிய செயற்கைகோலை அது கழற்ற தவறியது.

All Electronics at Offer Price

இதனை லான்ச் (Launch Controler ) கட்டுபடித்தும் கருவியின் மூலம் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. அதாவது. ராகெட் ஆனது முதல் கட்ட உயரத்தினை அடைந்த பிறகு 3 நிமிடத்தில் அந்த செய்ற்கைகோலை பிரித்து விட வேண்டும் ஆனால் அது அவ்வாறு செய்ய தவறியது. இதற்கு. பல்வேறு காரணங்கள், கருத்துகள்  கூறப்படுகிறது. அதாவது அந்த செய்ற்கைகோலின் எடை தான் இதன் முக்கிய காரணம் என கருதப்படுகிறது எனினும், இஸ்ரோவானது இதற்கான காரனத்தை ஆராய்ந்து வருகிறது…

Post a Comment

Previous Post Next Post